Şanhaý Rainlemgoşar Senagat Co., Ltd.

Hekaýamyz

2005-nji ýylda döredilen Şanhaý Rainlemgoşar Senagat Co., Ltd Şanhaýda ýokary tehnologiýaly kärhana.Rainlemgoşar, ýokary tehnologiýaly sanly UV tekiz printerleri, sanly göni filme (DTF) printerleri we göni egin-eşik (DTG) printerini öndürmek we satmak we umumy sanly üpjün etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji. çap etmek çözgüdi.

Blemgoşar, Brilliant City Şanhaý Songjiang senagat parkynyň senagat meýdanynda ýerleşýär, bu köp sanly halkara kompaniýalaryna ýanaşyk.Blemgoşar kompaniýasy Wuhan, Dongguan, Henan we ş.m. şahamçalaryny we ofislerini döretdi.

Rainlemgoşar döredilen gününden başlap, “Reňkli dünýä” wezipesini ýerine ýetirýär we “Müşderiler üçin has köp gymmatlyk döretmek we işgärleriň öz-özüne baha bermegi üçin platforma döretmek” ideýasyny öňe sürýär we berk hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanýar işgärler müşderileriň isleglerini hünär hyzmaty bilen ara alyp maslahatlaşmaga taýyn.

Tehnologiýany we hyzmaty täzelemegi dowam etdirýäris, şonuň üçin CE, SGS, IAF, EMC we beýleki 15 patent ýaly halkara şahadatnamalaryny üstünlikli aldyk.Önümler Hytaýyň ähli şäherlerinde we welaýatlarynda gowy satylýar we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Aziýa, Okeaniýa, Günorta Amerika we beýleki 156 ýurda eksport edilýär.OEM we ODM sargytlary hem garşylanýar.Katalogdan iň täze önümi saýlamalymy ýa-da ýörite programmaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegini alsaňyzam, kömek almak üçin satyn alyş zerurlyklaryny müşderi hyzmat merkezi bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

müşderi surat ýygnamak kartasy