Дигитални печатачи со рамно лежиште, познати и како печатачи со рамно лежиште или UV печатачи со рамно лежиште, или печатачи за маици со рамно лежиште, се печатачи кои се карактеризираат со рамна површина на која се поставува материјал за печатење.Принтерите со рамно лежиште се способни за печатење на широк спектар на материјали како што се фотографска хартија, филм, ткаенина, пластика, ПВЦ, акрилик, стакло, керамика, метал, дрво, кожа итн.