Nova D60 UV DTF printer

Gysga düşündiriş:

Rainlemgoşar senagaty, goýberilýän filmde ýokary hilli, janly reňkli yzlary öndürip bilýän A1 ölçegli 2 in-1 UV gönüden-göni stiker çap ediji maşyn Nova D60 öndürýär.Bu yzlar sowgat gutulary, metal gaplar, mahabat önümleri, ýylylyk çüýşeleri, agaç, keramika, aýna, çüýşeler, deri, krujkalar, gulakhalkalar, nauşnikler we medallar ýaly dürli substratlara geçirilip bilner. , “Nova D60” 6 reňkli modeli (CMYK + WV) ulanyp, A1 60 sm çap giňligi we 2 EPS XP600 çap kellesi bar.

Şeýle hem, I3200 çap kellelerini goldaýar, sagatda 8 inedördül kilometre çenli köp önüm öndürmäge mümkinçilik berýär we gysga öwrümli wagt bilen köpçülikleýin sargytlar üçin iň amatly saýlaw bolýar.Adaty winil stikeri bilen deňeşdirilende, UV DTF stikeri çydamlylykda uly artykmaçlyga eýedir, suwdan goraýan, gün şöhlesine garşy we uzak wagtlap açyk howada ulanmak üçin amatly.Mundan başga-da, lak gatlagy bolany üçin has gowy görüş effekti bar.


Haryt barada umumy maglumat

Haryt bellikleri

novaD60-UV-DTF
Model
Nova D60 Hemmesi bir DTF printerinde
Çap giňligi
600mm / 23,6inch
Reňk
CMYK + WV
Arza
galaýy, gap, silindr, sowgat gutulary, metal gaplar, mahabat önümleri, termal çüýşeler, agaç, keramika ýaly islendik yzygiderli we tertipsiz önümler
Karar
720-2400dpi
Çap
EPSON XP600 / I3200

Programma we nusgalar

1679900253032

Çap edilen film (ulanmaga taýýar)

edip biler

Aýazly aýna

çüýşe

Silindr

uv dtf stikeri

Çap edilen film (ulanmaga taýýar)

1679889016214

Kagyz edip biler

1679900006286

Çap edilen film (ulanmaga taýýar)

kaska

Kaska

未 标题 -1

Şar

杯子 (1)

Mug

kaska

Kaska

2 (6)

Plastiki turba

1 (5)

Plastiki turba

Iş prosesi

UV-DTF-PROSES

Zerur enjamlar: 1 UV dtf printerinde Nova D60 A1 2.

1-nji ädim: Dizaýny çap ediň, laminasiýa prosesi awtomatiki usulda amala aşyrylar

2-nji ädim: Çap edilen filmi dizaýnyň görnüşine görä ýygnaň we kesiň

3-nji ädim: A filmini gabyň, önüme stiker çalyň we B filmini gabyň

Aýratynlyklary

Model
Nova D60 A2 DTF printer
Ölçeg
600mm
Printeriň burun görnüşi
EPSON XP600 / I3200
Programma üpjünçiliginiň takyklygy
360 * 2400dpi, 360 * 3600dpi, 720 * 2400dpi (6pass, 8pass, 12pass)
Çap et
1.8-8m2 / sag (çap görnüşiniň modeline we çözgüdine bagly)
Syýa re modeimi
5/7 reňk (CMYKWV)
Programma üpjünçiligini çap et
Maintop 6.1 / Photoprint
Arza
Sowgat gutulary, metal gaplar, mahabat önümleri, termal çüýşeler, agaç, keramika, aýna, çüýşeler, deri, krujkalar, gulakhalkalar, nauşnikler we medallar ýaly mata däl önümleriň her görnüşi.
Çap arassalamak
Awtomat
Surat formaty
BMP, TIF, JPG, PDF, PNG we ş.m.
Amatly metbugat
AB filmi
Laminasiýa
Awto laminasiýa (goşmaça laminator gerek däl)
Funksiýa başla
Awtomatiki usulda almak
Iş gurşawynyň temperaturasy
20-28 ℃
Kuwwat
350W
Naprýa .eniýe
110V-220V, 5A
Maşynyň agramy
190KG
Maşynyň ululygy
1380 * 860 * 1000mm
Kompýuter operasiýa ulgamy
win7-10

 

Önümleriň beýany

uv-dtf-bölekler

Hemmesi bir ykjam çözgütde
Ykjam maşynyň ululygy dükanyňyzdaky iberiş çykdajylaryny we ýerini tygşytlaýar.2 UV DTF çap ulgamy, printer bilen laminasiýa maşynynyň arasynda ýalňyş işlemäge mümkinçilik berýär, köp önüm öndürmegi amatly edýär.

i3200 uv dtf çap kellesi

Iki kelle, goşa netijelilik


Adaty wersiýa 2pcs Epson XP600 çap kellesi bilen, çykaryş tizligine dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin Epson i3200 goşmaça opsiýalary bilen gurnalan.
Esasy önümçilik tizligi 6pass çap etmek re underiminde 2pc I3200 çap kellesi bilen 8m2 / sag çenli ýetip biler.

Nova D60 (3)
Nova D60 (1)
Nova D60 (4)
Nova D60 (8)

Çap edilenden soň laminasiýa
“Nova D60” çap ulgamyny laminasiýa ulgamy bilen birleşdirip, üznüksiz we rahat iş prosesini döredýär.Bu bökdençsiz iş prosesi, bolup biljek tozanlardan gaça durup biler, çap edilen stikerde köpürjik ýokdugyna we öwrüm wagtyny gysgaldyp biler.

novad60-uvdtf (1)
novad60-uvdtf (2)

Eltip bermek

eltip bermek opsiýalary
paket-4_

Enjam halkara deňiz, howa ýa-da gyssagly ýük daşamak üçin amatly agaç gutuda gaplanar.

Bukjanyň ululygy:
Çap ediji: 138 * 86 * 100 sm

Bukjanyň agramy:
Çap ediji: 168 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň