ફ્લેટબેડ ડિજિટલ પ્રિન્ટર્સ, જેને ફ્લેટબેડ પ્રિન્ટર્સ અથવા ફ્લેટબેડ યુવી પ્રિન્ટર્સ અથવા ફ્લેટબેડ ટી-શર્ટ પ્રિન્ટર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે પ્રિન્ટર્સ છે જે સપાટ સપાટી દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે જેના પર છાપવા માટે સામગ્રી મૂકવામાં આવે છે.ફ્લેટબેડ પ્રિન્ટર્સ ફોટોગ્રાફિક પેપર, ફિલ્મ, કાપડ, પ્લાસ્ટિક, પીવીસી, એક્રેલિક, ગ્લાસ, સિરામિક, મેટલ, લાકડું, ચામડું વગેરે જેવી વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી પર છાપવામાં સક્ષમ છે.