பிளாட்பெட் டிஜிட்டல் பிரிண்டர்கள், பிளாட்பெட் பிரிண்டர்கள் அல்லது பிளாட்பெட் UV பிரிண்டர்கள் அல்லது பிளாட்பெட் டி-ஷர்ட் பிரிண்டர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் அச்சுப்பொறிகள், ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பால் வகைப்படுத்தப்படும் அச்சுப்பொறிகள், அதில் ஒரு பொருள் அச்சிடப்பட வேண்டும்.பிளாட்பெட் அச்சுப்பொறிகள் புகைப்பட காகிதம், படம், துணி, பிளாஸ்டிக், pvc, அக்ரிலிக், கண்ணாடி, பீங்கான், உலோகம், மரம், தோல் போன்ற பல்வேறு வகையான பொருட்களில் அச்சிடும் திறன் கொண்டவை.